Årsmøde

Referat fra Årsmøde onsdag den 3. marts 2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Kirsten og referent: Lone.

2. Året der gik / siden sidst – som kun er fem måneder sider da vi har ændret vedtægterne.

  • Vi var på en meget vellykket og lærerig tur til Humlebæk, hvor vi så den årlige udstilling af diverse væve og vævede sager fra Fredensborg Vævekreds. Vi blev enige om at det er værd at deltage i næste gang – i 2024.
  • Vi har aflyst to vævesøndage – det er ikke altid let at samle nok til at gennemføre vævesøndage (eller vævelørdage), så måske skal vi lave færre – fx 4 om året.
  • Vi har fået tre nye medlemmer siden sidste årsmøde (Lene, Ann-Dorthe og Bente). Dejligt med flere aktive vævere med andre erfaringer, som vi kan lære af. Vi håber, at tendensen fortsætter, selvom der ikke er meget plads til flere væve i vores lokale.

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for næste år. Vi har lidt flere udgifter til hjemmeside og medlemskab af ”Vævekredsene i Danmark”. Derudover vil vi gerne kunne indkøbe fx skytter og andet fælles materiale. Derfor hæver vi kontingentet til 400 kr. Vi besluttede også at der fremover skal være 100 kr.s selvbetaling til restaurantbesøg, som fx i dag.

5. Valg af formand: Lone, kasserer: Dorthe, og en revisor: Birthe.

6. Revision af adresse/mail-listen. Rundsendt og revideret. Hvis/når alle har givet samtykke, (jvf. GDPR) bliver den sendt rundt til alle.

7. Kommende aktiviteter:

  • Vævesøndage Vi besluttede at planlægge vævesøndage den første søndag i hver måned, hvis der så er enkelte søndage vi ikke kan samle nok deltagere må vi aflyse hen ad vejen. 2023: 7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11 og 1/12. 2024: 5/1 og 2/2.
  • Næste årsmøde: søndag den 2/3. Måske hos Line?
  • Vi besluttede at vævekredsen deltager i ”Garn på Gaarden” på Risbjerggaard 9/11. Vi planlægger at komme med et par væve, som folk kan afprøve og derudover at lave en udstilling af vores vævede arbejder. Lone aftaler nærmere med arrangørerne.
  • Nyt båndvævekursus hos Lone den 11/8 fra kl. 10 til alle har styr på det. (Sæsonstart)
  • Håndarbejds-inspirationsdag søndag den 5/1 (erstatter en vævesøndag).
  • De, der kan, tager til Håndarbejdets dage – Fredensborg Vævekreds 7. november.
  • Vi undersøger mulighederne for at afholde et garnfarve kursus og/eller et kursus i at spinde med håndtén.

8. Eventuelt. Vi væver fortsat mandage 17.30-20 og onsdage 11-15/16.

For referatet:

Kirsten Balling, dirigent                                               Lone Skafte Jespersen, referent